Công trình thương mại sử dụng Tonmat

Công trình thương mại sử dụng Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp Tên công trình: Big C Đà Nẵng Địa điểm:  Đà Nẵng Diện tích: 11.000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp Năm thực...