Các công trình dân dụng sử dụng tấm lợp sinh thái onduline

Tên công trình: Biệt thự tư nhân Địa điểm: Nam Cầu Tiên Sơn, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Diện tích: 300 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu xanh
Năm thực hiện: 2015 Chủ đầu tư: Anh Bình

Tên công trình: Biệt thự tư nhân Địa điểm: Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Diện tích: 200 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu đỏ
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Anh Quốc

Tên công trình: Biệt thự tư nhân Địa điểm: Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Diện tích: 200 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu xanh
Năm thực hiện: 2009 Chủ đầu tư: Anh Hoài

Tên công trình: Biệt thự tư nhân Địa điểm: Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình
Diện tích: 250 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu xanh
Năm thực hiện: 2008 Chủ đầu tư: Anh Trọng

Tên công trình: Biệt thự tư nhân Địa điểm: Thành phố Plaiku, Gia Lai
Diện tích: 300 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu nâu
Năm thực hiện: 2010 Chủ đầu tư: Anh Phương

Tên công trình: Biệt thự tư nhân Địa điểm: Thành phố Quy Nhơn, Bình Định
Diện tích: 400 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu đỏ
Năm thực hiện: 2012 Chủ đầu tư: Chị Thủy

Tên công trình: Biệt thự tư nhân Địa điểm: Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Diện tích: 200 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu xanh
Năm thực hiện: 2013 Chủ đầu tư: Anh Nam

Tôn sinh thái onduline, tấm lợp onduline, tôn pháp