5/5 - (4 bình chọn)

Công trình công cộng sử dụng ngói Pháp Onduvila

Tên công trình: Các công trình công cộng
Địa điểm: Các tỉnh thành
Diện tích: Sản phẩm: Ngói Pháp siêu nhẹ Onduvila
Năm thực hiện:
Chủ đầu tư: