5/5 - (5 bình chọn)

Các công trình công cộng sử dụng tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp

Tên công trình: Trường Đại Học Đại Nam Hà Nội
Địa điểm: Hà Nội
Diện tích: 10000 m2 Sản phẩm: tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2008 Chủ đầu tư: Trường Đại Học Đại Nam Hà Nội

Tên công trình: Trường Chuyên Lê Quý Đôn
Địa điểm:  Đà Nẵng
Diện tích: 1000 m2 Sản phẩm: tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Trường Chuyên Lê Quý Đôn

Tên công trình: Nhà đa năng bệnh viện Ninh Bình
Địa điểm: Ninh Bình
Diện tích: 5000 m2 Sản phẩm: tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2007 Chủ đầu tư: Nhà đa năng bệnh viện Ninh Bình