Các công trình kho xưởng sử dụng tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp

Tên công trình: Kho bảo quản nông sản Hưng Việt
Địa điểm:
Diện tích: 3000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Cty Hưng Việt

Tên công trình: Nhà kho xưởng thép Đinh Việt
Địa điểm: Núi Bà Nà, Đà Nẵng
Diện tích: 1000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Sun Group

Tên công trình: Nhà xưởng công ty Cp Bê Tông và Xây Dựng Vinaconex
Địa điểm:
Diện tích: 3000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2012 Chủ đầu tư: Công ty Cp Bê Tông và Xây Dựng Vinaconex

Tên công trình: Xưởng dệt YoungOne
Địa điểm:
Diện tích: 3000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2013 Chủ đầu tư: Xưởng dệt YoungOne