Các công trình khu du lịch nghỉ mát sử dụng tấm lợp onduline

Tên công trình: Bà Nà Hill
Địa điểm: Núi Bà Nà, Đà Nẵng
Diện tích: 1000 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu đỏ
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Sun Group

Tên công trình: Resort Cana Địa điểm: Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Diện tích: 200 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu đỏ
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Anh Quốc

Tên công trình: Nhà hàng Hạnh Phúc
Địa điểm: Thành phố Quảng Ngãi, Quảng Ngãi
Diện tích: 200 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu đỏ
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Anh Quốc

Tấm lợp sinh thái onduline