5/5 - (7 bình chọn)

Các công trình nhà máy sử dụng tấm lợp sinh thái onduline

Tên công trình: Nhà máy Ngọc Châu
Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 5000 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu xanh
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Nhà máy Ngọc Châu

Tên công trình: Nhà máy thuốc lá Viansa
Địa điểm: Cần Thơ
Diện tích: 2000 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu xanh
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Nhà máy Vinasa

Tên công trình: Nhà máy gạch KCN Sông Cầu
Địa điểm: Phú Yên
Diện tích: 10000 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu xanh đỏ
Năm thực hiện: 2008 Chủ đầu tư: Nhà máy gạch

Tên công trình: Nhà máy gạch Đà Nẵng
Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 3000 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu xanh
Năm thực hiện: 2009 Chủ đầu tư: Nhà máy gạch

Tên công trình: KCN Thủy Sản Vũng Thùng
Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 3000 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu xanh
Năm thực hiện: 2008 Chủ đầu tư: KCN Thủy Sản Vũng Thùng

Tên công trình: Nhà máy phân bón Bình Điền
Địa điểm: Long An
Diện tích: 3000 m2 Sản phẩm: Tấm lợp sinh thái onduline màu xanh
Năm thực hiện: 2008 Chủ đầu tư: Nhày máy phân bón Bình Điền