5/5 - (5 bình chọn)

Công trình nhà máy sử dụng tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp

Tên công trình: Nhà máy lọc dầu Dung Quốc
Địa điểm: Quảng Ngãi
Diện tích: 10000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Nhà máy lọc dầu Dung Quốc

Tên công trình: Khu công nghiệp Điện Ngọc Quảng Nam
Địa điểm: Quảng Nam
Diện tích: 5000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Khu công nghiệp Điện Ngọc Quảng Nam

Tên công trình: Nhà máy May 10
Địa điểm: Thái Bình
Diện tích: 1000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Nhà máy May 10

Tên công trình: Nhà máy Kính Nổi – Chu Lai
Địa điểm: Chu Lai, Quảng Nam
Diện tích: 1000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Nhà máy Kính Nổi – Chu Lai

Tên công trình: Nhà máy Neon Việt Nam
Địa điểm: Thái Bình
Diện tích: 30.000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Neon Việt Nam

Tên công trình: Nhà máy ô tô Trường Hải
Địa điểm: Quảng Ngãi
Diện tích: 10.000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Nhà máy ô tô Trường Hải

Tên công trình: Nhà máy Tân Á Đại Thành
Địa điểm: Núi Bà Nà, Đà Nẵng
Diện tích: 1000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Nhà máy Tân Á Đại Thành

Tên công trình: Nhà máy Yamani
Địa điểm: Nam Định
Diện tích: 30.000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2012 Chủ đầu tư: Nhà máy Yamani