5/5 - (4 bình chọn)

Công trình thương mại sử dụng Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp

Tên công trình: Big C Đà Nẵng
Địa điểm:  Đà Nẵng
Diện tích: 11.000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Big C Đà Nẵng

Tên công trình: Big C Nam Định
Địa điểm: Nam Định
Diện tích: 10.000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2010 Chủ đầu tư: Big C Nam Định

Tên công trình: BigC Hải Dương
Địa điểm: Hải Dương
Diện tích: 11.000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2008 Chủ đầu tư: BigC Hải Dương

Tên công trình: BigC Ninh Bình
Địa điểm: Ninh Bình
Diện tích: 10.000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: BigC Ninh Bình

Tên công trình: Big C Việt Trì
Địa điểm: Việt Trì
Diện tích: 9000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2007 Chủ đầu tư: Big C Việt Trì

Tên công trình: Big C Huế
Địa điểm: Thừa Thiên Huế
Diện tích: 5000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2009 Chủ đầu tư: Big C Huế

Tên công trình: Siêu thị CoopMart Cam Ranh
Địa điểm: Cam Ran, Khánh Hòa
Diện tích: 7000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2013 Chủ đầu tư: Siêu thị CoopMart Cam Ranh

Tên công trình:  Maximax Nha Trang Khánh Hòa
Địa điểm: Khánh Hòa
Diện tích: 6000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Siêu thị Maximax Nha Trang Khánh Hòa

Tên công trình: Siêu thị Nguyễn Kim Đà Nẵng
Địa điểm: Đà Nẵng
Diện tích: 1000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2011 Chủ đầu tư: Siêu thị Nguyễn Kim Đà Nẵng

Tên công trình: Trung Tâm Thương Mại Hà Tỉnh
Địa điểm: Hà Tỉnh
Diện tích: 5000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2007 Chủ đầu tư: Trung Tâm Thương Mại Hà Tỉnh

Tên công trình: TTTM  Vincom Hải Phòng
Địa điểm: Hải Phòng
Diện tích: 5000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2014 Chủ đầu tư: Vincom Hải Phòng

Tên công trình: TTTM Vincom Hùng Vương – Cần Thơ
Địa điểm: Cần Thơ
Diện tích: 8000 m2 Sản phẩm: Tonmat cách nhiệt chống nóng 3 lớp
Năm thực hiện: 2014 Chủ đầu tư: Vincom Hùng Vương – Cần Thơ